Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí


Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.


LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
1-2,1-1,66,83,07,5
2-1,62,93,61,77,0
3-4,61,72,17,08,2
4-6,6-3,02,78,75,8
51,7-6,31,84,54,5
60,0-5,3-2,04,63,9
7-2,2-7,72,33,30,2
8-1,8-1,62,85,5
90,6-1,5-0,25,7
10-0,1-2,06,16,4
11-1,61,81,44,1
120,20,7-1,33,8
132,41,3-1,23,4
14-1,10,11,3-4,6
15-0,9-0,93,70,3
16-1,5-2,63,7-1,9
17-2,9-4,70,70,2
18-6,2-4,3-0,4-5,9
19-9,3-3,8-1,53,8
20-4,5-0,5-2,01,9
21-9,2-1,0-3,33,9
22-11,7-3,7-0,62,6
23-8,4-6,01,19,4
24-3,9-7,53,710,3
25-3,5-1,20,27,8
26-6,53,83,47,3
27-2,5-0,83,85,0
28-8,6-3,26,26,4
29-12,32,48,3
30-13,7-0,48,3
31-2,60,7


Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.Poslední aktualizace: 15.08.2019 23:15:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.3 (1059)