Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí


Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.


LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
199999996909999999999
298999957999999109999
399999958999999999999
499999972999995999999
599999799999999999999
699999999999999999799
799999799929990999999
899997399999990999999
999999991999989999999
1099999981999984999999
11999986679996999999
1299939452999999999999
1399979484999999999999
1499979999999999999999
1591999972999999999999
169999999499999999
17999999609999999999
18899998939999999990
19999999889999999999
20939999819999999999
21999999679999999999
22999999899999999991
23996299999999999999
24968399999999999999
25867099999999999999
26997387999999999999
27999899866699999999
28999299999992999999
299999999999999999
309999999999999999
319999999999


Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.Poslední aktualizace: 03.03.2019 20:15:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.3 (1059)