Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí


Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.


LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
1999972
2999999
3999998
4999990
5999999
6999999
7999999
8999999
9999999
10999999
11999999
12999999
13999999
14999999
15999899
16999999
17999999
189999
199999
209999
219992
229973
239977
249982
259974
269966
279970
289964
2999
3099
3199


Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.Poslední aktualizace: 18.3.2018 12:00:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.3 (1059)