Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí


Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.


LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
1-4,6-1,0-18,1
2-6,0-4,8-12,6
3-5,4-5,2-11,9
4-0,5-3,7-15,7
5-2,0-8,4-10,0
6-0,4-8,5-5,0
71,8-4,7-3,8
8-1,2-3,7-3,6
9-0,4-3,9-4,5
10-0,4-5,2-0,2
11-0,3-4,40,8
12-0,8-3,85,1
13-4,4-4,6-0,7
14-5,7-5,20,7
15-7,7-8,2-0,1
16-8,9-6,70,5
17-6,5-5,5-11,5
18-6,2-8,7
19-4,1-13,7
20-5,6-8,3
21-5,7-6,4
22-8,5-7,4
23-4,7-8,0
24-2,2-13,1
25-2,8-16,4
26-2,5-17,5
27-1,9-17,9
28-2,8-17,4
292,9
30-4,4
31-7,2


Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.Poslední aktualizace: 18.3.2018 12:15:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.3 (1059)